top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAv. Çiler Nazife Koşar

WHATSAPP’IN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ, GİZLİLİĞİ ORTADAN KALDIRIYOR MU?


Whatsapp ‘ın, geçtiğimiz günlerde tüm kullanıcılarına göndermiş olduğu sözleşme ile gizlilik koşullarını değiştireceğini açıklaması üzerine kullanıcılar tarafından bir an da whatsapp ‘ın güvenilirliği sorgulanır olmuştur.


Zira, sözleşmenin kabul edilmesi halinde whatsapp ‘ın, kullanıcılarının kişisel birçok verisine erişim sağlayacağı ve hatta bunları paylaşacağı söylenmektedir.


Whatsapp, bu yeni gizlilik sözleşmesinin 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe gireceğini açıklamıştır. Bu sözleşme hükümlerinin kabul edilmesi halinde, whatsapp, kullanıcı verilerini yasal olarak facebook ile paylaşılabilecektir.


WHATSAPP İHTİYACA GÖRE REKLAM GÖSTERMEK İSTEMEKTEDİR.


Açıkçası bu konunun insanlar arasında bu denli panik ortamı yaratacak boyutta olmadığını düşünmekteyiz. Keza, whatsapp da dahil olmak üzere diğer tüm sosyal medya şirketleri, verilerimizi zaten toplamaktadır.


Ancak bu durum kesinlikle özel mesajlarımızın güvende olmadığı anlamında yorumlanmamalıdır. Hala şahsi iletilerimiz, uçtan uca şifreleme yöntemiyle, gönderici ve alıcı haricindeki üçüncü kişilerin erişiminin mümkün olamayacağı şekilde korunmaktadır.


Burada önemli olan alıcı ile gönderici arasındaki mesajlar, fotoğraflar ve diğer dosyalar değildir. Önemli olan ‘metadata’ dır; yani, üst verilerdir.


Metadata, bir kaynağın ya da verinin öğelerini tanımlayan bilgilerdir. Örneğin, kütüphanelerde hangi kitabı, nerede bulabileceğimize ilişkin düzenlenmiş olan kart kataloğu, bir metadatadır.


Whatsapp ‘ın yeni gizlilik sözleşmesi de, kullanıcının metadatasının hukuka uygun olarak facebook adlı site ile paylaşılacağı hükümlerini içermekle birlikte, sözleşmenin kabul edilmesi ile kullanıcı bu paylaşıma izin vermiş olacaktır.


Eğer kişiler, üst verilerinin paylaşılmasını istemiyorsa bu sözleşmeyi kabul etmemelidir.

Kişilerin metadatası; kişinin sosyal medya platformlarından yaptığı gönderilere, beğendiği paylaşımlara, dinlediği müziklere, satın aldığı kıyafetlere ve ayakkabılara göre belirlenmektedir.


Bu yeni gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi durumunda, Whatsapp ‘ın, kullanıcısıyla ilgili bu verileri toplayarak bir araya getirdiği bilgileri paylaşmasıyla, kullanıcılara internet ortamında, her bir kullanıcının ilgisini çekebilecek gönderiler (reklamlar) sunulacaktır.


Bu durumun hukuken bir sorun teşkil etmediğini önemle belirtmek isteriz. Zira bu, esasen aldığımız hizmetin bir karşılığıdır. Whatsapp, bu şekilde kullanıcılarının üst verilerini paylaşarak ticari alanını genişletmekte ve bu hizmetin ücretli hale dönmesini engellemek istemektedir.


Whatsapp ‘ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul ettiğimiz takdirde de whatsapp bu konularda kullanıcısını aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmakta olup; bu, durumu tamamen meşru hale getirmektedir.


Burada yasal olmayan şey, kullanıcının Whatsapp ‘ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmemesi halinde, 8 Şubat 2021 tarihinden sonra whatsapp ‘ı kullanamayacak olmasıdır. Whatsapp tarafından kullanıcılara dayatılan bu zorunluluk, kanımızca hakim durumun kötüye kullanılmasıdır.


Kaldı ki Rekabet Kurumu da, WhatsApp kullanıcılarına getirilen bu veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili; Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı maddesinin ihlal edildiğini ileri sürerek resen soruşturma başlatmış ve soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurmuştur.


Bu karara göre, sözleşmeyi kabul eden kullanıcıların dahi WhatsApp verileri, soruşturma tamamlanıncaya kadar eski koşullara göre kullanılacaktır.


GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ KABUL EDİLSE DAHİ, KULLANICILARIN ŞAHSİ İLETİLERİ PAYLAŞILMAMAKTADIR.


Gizlilik sözleşmesini kabul eden ve/veya edecek olan kullanıcılar, sesli veya görüntülü iletişimlerinin devlet, polis, istihbarat, kolluk ve savcı tarafından denetleneceği endişesinde olmamalıdır. Çünkü, Türk hukukunda böyle bir uygulama yoktur.


Bizim yargı sistemimize göre, telefon dinlemesine ancak mahkeme yani hakim karar verir veya acil hallerde cumhuriyet savcısı karar verir. Bu şekilde telefon dinlemesine karar verilen durumlarda, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun katkısı ile insanların geçmiş içeriği bilinmeyen iletişim kaydı çıkarılabilir, sonrası da dinlenip kayıt altına alınabilir. Whatsapp’ta ise bunları yapmak mümkün değildir. Yani bir mahkeme kararı olsa bile, whatsapp üzerinden yapılan telefon konuşmaları dinlenemez ve kayda alınamaz.


Gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi halinde dahi, 8 Şubat 2021 tarihinden sonra, kullanıcıların telefon konuşması ve mesajlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti tarafından takip edilebilir hale gelmeyecektir. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından, kişilerin konuşmaları ve mesajlaşmalarının takip edilmesi talep edilse de, bunun kesinlikle hukuki olmadığını söyleyebiliriz.

Kişiler, konuşmalarının takip edilmesini, suç işledikleri için istemiyor değildir. Sadece mahremiyet alanlarının başkaları tarafından bilinmesi istenmediğinden, bu söylentiler kişileri rahatsız etmektedir.


Kişiler arasındaki konuşmaların, Whatsapp’tan bilgi almadan, kayda alınmadan, paylaşım yapılmadan veya casus programına aktarılmadan elde edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki hakim kararı olmaksızın elde edilen bu kayıtlar, hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olduğundan kullanılamaz.


Ancak, kişiye herhangi bir uygulama üzerinden hakaret edilmesi veya küfredilmesi durumunda, o kişi bu yazışmaları kayıt altına alarak şikayet hakkını kullanıyor ise, bu delil tamamen yasal ve hukukidir. Çünkü o kişiye karşı bir suç işlenmiş olup, kişi bu şekilde şikayetini ispat edebilecektir.


Bunların haricinde kişilerin telefonlarının dinlenmesi veya görüşmelerinin kayıt altına alınması imkan dahilinde değildir. Bu durumun, 8 Şubat 2021 tarihinden sonra da değişmeyeceğini söylememiz gerekir. Tekraren belirtmek gerekir ki, 8 Şubat 2021 tarihinden sonra, Whatsapp’ın paylaşacağını belirttiği veri, sadece kullanıcının üst verisidir; şahsi konuşmaları, yazışmaları değildir.


Tüm bu sebeplerle, Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesinin, gizliliği ortadan kaldırmadığını söylememiz mümkündür.


Av. Çiler Nazife Koşar


3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page