top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAv. Çiler Nazife Koşar

WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ KAYIT ALTINA ALINAMAZAvukat Çiler Nazife Koşar, Twitter, WhatsApp, Facebook, Youtube ve benzeri sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla yapılan yazışma veya sesli ve/veya görüntülü konuşmaların denetleneceği iddialarını ve hangi hallerde delil olacağını yazdı.


WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ KAYIT ALTINA ALINAMAZ

Son zamanlarda vatandaşlar arasında, TBMM tarafından çıkarılacağı düşünülen yasa ile; herkesin kapalı ve açık iletişimlerinin, Twitter, WhatsApp, Facebook, Youtube ve benzeri sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla yaptıkları sohbetlerinin, sosyal medya hesaplarının, internet üzerinden başkalarıyla yapılan yazışma veya sesli ve/veya görüntülü konuşmaların Devlet tarafından takip edileceği, bir yerde toplanacağı, tüm bunların denetleneceği, teknik yöntemlerle takip edileceği, bunlar üzerinden ceza soruşturmalarına başlanacağı gibi iddialar dolaşmaktadır.

Ancak, bu iddiaların kesinlikle doğru olmadığını söylememiz mümkündür. Zira; Twitter, WhatsApp, Facebook, Youtube ve benzeri sosyal ağ sağlayıcıları, yurt dışı ağ saylayıcıları olup, bunların Türkiye Cumhuriyeti yargısı bakımından denetlenmesi doğru bir anlayış olmayacaktır.

Kaldı ki bir an için bu iddiaların doğru olduğunun düşünülmesi durumunda, yani Devletin vatandaşların sosyal medya sağlayıcıları aracılığıyla yaptıkları sohbetleri kayıt altına almak istemesi halinde, WhatsApp’ın “uçtan uca şifreleme” yöntemi nedeniyle, üçüncü kişilere mesajların kim tarafından gönderildiğinin bulunabilmesi zaten mümkün değildir.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME

WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde, gönderilen mesajlar, sadece gönderen kişi ile alıcı kişi tarafından okunabilir. WhatsApp da dahil olmak üzere aradaki hiç kimse bu mesajları okuyamaz.

Kullanıcıların gönderdiği mesajlar, belirli kilitlerle güvence altına alınmıştır ve kilidi açıp mesajları okumak için gereken özel anahtarlar, sadece gönderen kişi ile alıcı kişide bulunur. Kullanıcıların gönderdiği her mesajın yurt dışı ağ saylayıcıları tarafından ek koruma sağlayan, benzersiz bir kilidi ve anahtarı vardır. Üstelik tüm bunlar otomatik olarak gerçekleşmektedir. Yani, kullanıcıların mesajlarını güvence altına alması için herhangi bir ayarı etkinleştirmesine veya özel gizli sohbetler oluşturmasına gerek yoktur.

Önemle belirtmek gerekir ki, WhatsApp sosyal medya platformunda, uçtan uca şifreleme yöntemi her zaman etkindir ve uçtan uca şifrelemeyi kapatmak mümkün değildir. Bu sebeple, Devletin vatandaşların sosyal medya sağlayıcıları aracılığıyla yaptıkları sohbetleri kayıt altına alacağı iddiaları tamamen asılsızdır.

Güvenlik, WhatsApp’ın sunduğu hizmetin çok önemli bir parçasıdır. WhatsApp’taki tüm mesajlaşma ve aramalarda uçtan uca şifreleme özelliğinin entegrasyonu 2016 yılında tamamlanmıştır. Bu sayede WhatsApp’ın sağlayıcısı da dahil olmak üzere hiç kimse, kullanıcıların sohbetlerinin içeriğine erişememektedir.

Keza, teknoloji çağı olarak adlandırılabilecek şu dönemde; bilgisayar korsanları çok büyük miktarda özel veriyi yasa dışı yollarla elde edebilmekte ve bu çalıntı bilgilerle insanlara zarar vermek için teknolojiyi kötüye kullanmaktadır.

İşte tüm bu sebeplerle, WhatsApp’ın sağlayıcısı da dahil olmak üzere hiç kimse, hiçbir şekilde WhatsApp’taki mesajların içeriğini görememekte ve aramaları dinleyememektedir.

GÖRÜŞMELER KAYIT ALTINA ALINMASA DA SUÇ OLUŞUR

Ancak tabi ki tüm bunlar, internet vasıtasıyla tacize, tehdide, hakarete, istismara uğrayan; dolandırılan, kandırılan ve kayıplar yaşayan insanların mağduriyetlerinin önlenemeyeceği ve internet vasıtasıyla işlenen suçların cezasız kalacağı anlamına gelmemektedir.

Şöyle ki; mağdur olduğunu iddia eden kişi, mağduriyetinin ispatına yönelik olarak, mağduriyetine sebep olan kişi ile yaptığı görüşmeleri ve/veya konuşmaları KENDİ RIZASI ile yargı makamlarına gösterirse ve/veya buna ilişkin olarak ekran görüntüsü vs. sunarsa, Türk yargı makamları tarafından o kişi hakkında cezai tahkikat başlatılacaktır.

Burada hukuka aykırılık ile hukuka uygunluk çizgisindeki en önemli nokta, kişilerin bu görüşmeleri ve/veya kayıtları RIZASI ile yargı makamlarına sunmuş olmasıdır. Aksi takdirde, kişilerin rızası olmaksızın aralarında yapılan konuşmaların, devlet eliyle dahi olsa herhangi bir şekilde kayıt altına alınması, hukuka aykırı nitelik teşkil edecektir.

Bununla birlikte, kullanıcılar arasındaki görüşmelere ilişkin,mağdur tarafın mahkemeye sunmuş olduğu ekran görüntülerine ait konuşmanın hala telefonda bulunması yani silinmemiş olması, oldukça önem arz etmektedir. Bu şekilde ekran görüntüleri, aksi ispat edilemez kesin bir delil olacaktır ve suçun faili ceza almaktan kurtulamayacaktır.

KULLANICILAR ARASINDAKİ ÖZEL MESAJLAŞMALAR İLE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPILAN PAYLAŞIMLAR, HUKUKİ NİTELİĞİ İTİBARİYLE BİRBİRİNDEN FARKLIDIR

Twitter, Facebook, Instagram vb. gibi herkese açık tutulan ya da sadece arkadaş olunan kişilerin görebildiği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile WhatsApp vb. uygulamalarla kişiler arasında yapılan özel nitelikli konuşmalar hukuki olarak aynı nitelikte değildir.

Sosyal medya hesapları da esasen bir iletişim aracı olarak görülmektedir. Ancak kişilerin; Twitter, Facebook, Instagram vb. gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar özel nitelikte olmadığından, bu kayıtların kullanılması hukuka aykırılık teşkil etmemektedir.

Yani kişilerin, WhatsApp aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin rızaları dışında kayıt altına alınması hukuka aykırı delil sayılacak ve hiçbir yargılamada kullanılamayacak iken; Twitter, Facebook, Instagram vb. gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımların kullanılması hukuka aykırı olmayacaktır.

İÇERİK DEĞİL, KİMİN KİM OLDUĞUNU BULMAK ÖNEMLİ

WhatsApp aracılığıyla yapılan görüşmelere ilişkin olarak, Türkiye’de görülmekte olan birçok dava bulunmaktadır.

Örneğin, bir kişiye, bir arkadaşının WhatsApp üzerinden tehdit, hakaret vs. içerikli bir mesaj göndermesi durumunda, o kişinin derhal ekran görüntüsü alarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayet etme hakkı bulunmaktadır.

Kişinin, ekran görüntüsüyle şikayet hakkını kullanması durumunda, şikayete konu içerik zaten kişi tarafından yargı makamlarına verilmiş olur. Bu durumda, önemli olan içeriğin tespiti değil; mağdurun şikayeti üzerine tespit edilen bu içeriğin, kim tarafından gönderildiğidir.

Diğer sosyal medya hesaplarının aksine WhatsApp’ın özelliği gereği, anonim olarak kullanılması mümkün değildir, sadece bir telefon numarasına bağlı olarak kullanılmaktadır. Bu durumda da içeriği gönderen numaranın sahibine ulaşılması halinde, suçun faili de tespit edilmiş olacaktır.

Bu sebeple, hukuki anlamda, WhatsApp’ın içeriğinin denetlenmesine gerek bulunmamaktadır. Zira, şikayet olması halinde zaten şikayetçi tarafından yukarıda ifade edildiği üzere içerik tespit edilebilmektedir.

Dolayısıyla, internet vasıtasıyla tacize, tehdide, hakarete, istismara uğrayan; dolandırılan, kandırılan ve kayıplar yaşayan insanların mağduriyetlerinin önlenmesi adına, kullanıcılar arasındaki WhatsApp görüşmelerinin Devlet eliyle dahi olsa kayıt altına alınması gerekli olmayıp, mümkün de değildir.

Av. Çiler Nazife KOŞAR


2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page