top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAv. Çiler Nazife Koşar

MASKE CEZALARINI YAPILANDIRMAK MÜMKÜN MÜ?


Mecliste yapılan görüşmelerin ardından, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile birçok kişinin vergi ve cezalarına yapılandırma imkanı tanınmaktadır.


Buna göre; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecektir.


Yapılandırmanın gerçekten vatandaşlara sunulan bir fırsat olup olmadığı ve insanlarımızın yapılandırma taksitlerini ödeme gücünün bulunup bulunmadığı ayrı bir tartışma konusu olup, tarafımızca bu tartışmaya girilmeksizin yazımızda sadece maske takmama nedeniyle tanzim edilen para cezalarının yapılandırma kapsamına dahil olup olmadığı incelenecektir.


MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN GELDİ?


Ülkemizde ilk olarak Mart ayında görülen korona virüs bulaşıcı hastalığı sebebiyle, gerek toplum sağlığı, gerekse de birey sağlığını korumak açısından İç İşleri Bakanlığınca mesken hariç olmak üzere bütün yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmiştir.


İç İşleri Bakanlığı’nın ilk olarak 04/04/2020 tarihli genelgesi ile, “İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.” kuralı getirilmiştir.


Maske takma kurallarına aykırı hareket edenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca, idari para cezası tanzim edilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin olarak da TCK ‘nın 195. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılacağı duyurulmuştur.


Yasağın uygulamaya konulduğu zamanlarda, kanun maddesi gereğince üst sınırdan 900 TL olarak tanzim edilen bu para cezası, hali hazırda alt sınırdan 392 TL olarak kesilmektedir. Önemle belirtmemiz gerekir ki, belirlenen bu miktar Kaymakamlığın ve/veya Valiliğin kararına göre il ve/veya ilçeler bazında değişiklik gösterebilir.


MASKE CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİL DEĞİL


Vergi borçları, öğrenim ve katkı kredisi borçları, trafik cezaları, köprü-otoyol geçiş ihlali cezaları, sosyal güvenlik sigorta primleri gibi, gecikmiş çok sayıda borç türünü kapsayan bu yapılandırma, ne yazık ki maske takmama cezasını kapsamamaktadır.

1

7 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunda, COVID-19 ile mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları, konunun öneminin büyüklüğünden dolayı kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.


Buna göre, maske takmama cezası, sokağa çıkma yasağı cezası ve diğer covid-19 ile mücadele kapsamında getirilen kuralları ihlallerden dolayı kesilen para cezalarını yapılandırmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz.


YAPILANDIRMAYA DAHİL OLMASA DA, İTİRAZ ETMEK MÜMKÜN


Maskesiz sokağa çıkma yasağının ihlalinden dolayı kesilen para cezalarına cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilebilir.


Kişiler, süresi dahilinde bu itiraz hakkını kullanmaz ise adlarına kesilen idari para cezası kesinleşir. Bu bakımdan kişilerin, maske takmamada haklı bir gerekçeleri var ise itiraz haklarını kullanmaları gerektiğini önemle belirtmek isteriz.


Nitekim bu hususta, emsal teşkil edecek nitelikte, ‘maske cezalarının iptaline’ karar verilen mahkeme kararları bulunmaktadır.Av. Çiler Nazife Koşar


1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page