top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAv. Çiler Nazife Koşar

HAYVANLAR MAL DEĞİL CANDIR


5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 1.maddede kanunun amacı yer almakta olup, maddeye göre; “Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.”

Bu kanunun amacı doğrultusunda yasaklanan hükümlere aykırı davrananlara ise yine kanun kapsamında idari para cezaları verilmektedir.

Ancak bir canlıya eziyet etmek, işkence yapmak, kötü muamelede bulunmak gibi esasen suç oluşturan davranışlar karşısında öngörülen idari para cezaları, toplum vicdanını rahatlatmadığı gibi, hiçbir amaca da hizmet etmemekte ve caydırıcılığı da tartışılmaktadır. Son dönemlerde hayvanlara yönelik yapılan kötü muamelenin artması da bu söylenenleri destekler niteliktedir.

Birkaç gün önce, Ankara’da bir şahsın, köpeğe tecavüz ederek köpeğin ölümüne sebep olduğu haberleri basında oldukça yankı uyandırmıştır. İddialara göre bu şahıs, kendisine emanet edilen 3 aylık Cocker cinsi yavru dişi köpeğe tecavüz ederek ölümüne sebep olmuştur.

Köpeğe eziyet edildiğine dair sesler duyan komşuların, polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kanepe üzerinde köpeğin cansız bedenini bulmuştur.

Bu dehşet verici olay sonrasında, hayvanlara yapılan kötü muamelenin ve dahi işkencenin karşılığında sadece idari para cezası öngören Hayvanları Koruma Kanunu’nun yetersizliği yeniden gündeme gelmiş bulunmaktadır.

Uzun yıllardır mecliste, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair tasarı, yasalaşmayı beklemektedir. Bu tasarıda hayvanlara yapılan zalimce muamelenin karşılığında hapis cezaları düzenlendiğinden tasarı yasalaştığında, belki de gerçekten hayvanları koruyabileceğimizi düşünmekteyiz.


Bu tasarıda;


1)Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4,5 yıla çıkacaktır.

2)Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis olacaktır.

3)Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacaktır.

4)Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başsavcılığa yazılı başvurusuna bağlanmıştır. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecektir.

maddeleri düzenlenmişse de; son zamanlarda en yaygın karşılaşılan suç olan hayvana tecavüz suçu, tasarı kapsamına alınmamış olup, tasarıda hayvanların haklarının korunmasına yönelik suçlar tek tek sayılmamıştır.

Meclis'te bekleyen bu yasanın bir an önce çıkartılarak, cezaların ‘paraya çevrilemez, ertelenemez' olması gerekmektedir. Kaldı ki Meclis'te bekleyen yasadaki cezalar da yetersizdir. Tasarıda 2-3 aydan başlayan cezalar söz konusu, bunlar da zaten paraya çevrilebilmekte veya ertelenebilmektedir. Oysa alt sınır 2 yıldan başlamalıdır, paraya çevrilmemelidir ve ertelenmemelidir. Ancak o zaman cezalar caydırıcı olur.

Bugün bir hayvana bunları yapabilen; yarın çocuğuna, eşine, arkadaşına aynı şeyleri yapabilir. Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımların öngörülmesi gerekmektedir. Hayvanlara karşı işlenen suçlar da aynı insanlara yapılmış gibi Türk Ceza Kanununda yer bulup cezalandırılmalıdır.

Bilinenin dışında, basına yansımayan kim bilir ne çok şiddet ve tecavüz olayı var! Devlet bu konuda bir an önce önleyici tedbirler almalıdır.

ABD’de hayvana şiddet; tıpkı kundakçılık, cinsel istismar suçlarındaki gibi kayıt altına alınıp sabıka kaydı oluşturulmakta ve takip edilmektedir.

Hayvanlara Şiddet Masası


Bununla birlikte, siber suçlarla mücadele kapsamında, önleme şube müdürlüğü bünyesinde 11 yeni masa kurulmuştur.Buna göre ilk kez hayvana yönelik şiddet ve hayvan haklarını ihlal edenlere yönelik de ‘hayvanlara şiddet masası’ çalışmalara başlamıştır.

Bu çalışma doğrultusunda, hayvanlara şiddet içeren görüntüleri yayan, bunları paylaşan ve hayvana şiddet uygulayanlar tespit edilerek adli mercilere çıkarılacaktır.

Günümüzde geçerli olan Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, hayvanlara yapılan kötü muamele, eziyet, işkence ve şiddet suçlarının karşılığı, sadece idari yaptırımdır.Yani hayvanlara yapılan kötü muamele, suç değil kabahattir!

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yetersizdir. Sevimli dostlarımızın daha fazla katledilmemesi, işkence ve kötü muamele görmemesi adına tasarının caydırıcı yaptırımlarla desteklenerek bir an önce yasalaşması gerekmektedir.

Yasa değişmediği sürece bu ve bunun gibi caniler sadece ‘mala zarar verme’ suçundan ceza alacaktır. Yani mevcut kanuna göre, bir arabanın camını kırmakla, bir köpeğe işkence yapmak, eziyet etmek arasında maalesef ki bir fark yoktur!

Av. Çiler Nazife KOŞAR


0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page